04 RỦI RO KHI ĐỂ LỘ THÔNG TIN CMND, CCCD

0
66

CMND/CCCD là giấy tờ cực kỳ quan trọng với mỗi công dân, vì vậy việc để lộ thông tin trên CMND/CCCD có thể khiến chúng ta gặp rủi ro, thiệt hại về tài sản, tốn thời gian để xử lý vướng mắc…

Chính vì lẽ đó, trong thời đại công nghệ số, mỗi người đều cần phải thật cẩn trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân của mình.