• 12/09/2020
  • 13:41

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tích cực chỉ đạo xã, phường, thị trấn, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone.

Thống kê cài đặt Bluezone có số điện thoại theo quận/huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tính đến 7h ngày 12/9/2020)
 
 TT  Đơn vị  Tổng smartphone  Số thuê bao cài Bluezone (đến 7h ngày 11/9/2020)  Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/tổng smartphone (đến 7h ngày 11/9/2020)  Số thuê bao cài Bluezone (từ 7h ngày 11/9/2020 đến 7h ngày 12/9/2020)  Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/tổng smartphone (đến 7h ngày 12/9/2020)  
1 Huyện An Dương          197,119          60,102 30.49%                      28 30.50%  
2 Huyện An Lão            95,095          27,862 29.30%                      21 29.32%  
3 Huyện Bạch Long Vĩ              2,310               417 18.05%                        1 18.10%  
4 Huyện Cát Hải            35,788            9,984 27.90%                        2 27.90%  
5 Huyện Kiến Thụy            82,934          22,143 26.70%                      14 26.72%  
6 Huyện Thuỷ Nguyên          237,319          65,689 27.68%                      39 27.70%  
7 Huyện Tiên Lãng            82,233          23,834 28.98%                        9 28.99%  
8 Huyện Vĩnh Bảo          100,327          29,611 29.51%                      14 29.53%  
9 Quận Hải An          139,286          44,016 31.60%                      14 31.61%  
10 Quận Hồng Bàng          100,645          33,913 33.70%                        9 33.70%  
11 Quận Dương Kinh            56,876          15,312 26.92%                 1,816 30.11%  
12 Quận Kiến An            93,020          29,706 31.94%                      14 31.95%  
13 Quận Lê Chân          181,857          58,986 32.44%                      25 32.45%  
14 Quận Ngô Quyền          147,004          52,611 35.79%                      35 35.81%  
15 Quận Đồ Sơn            36,083          11,294 31.30%                        3 31.31%  

 

  • Nguồn tin: