Xử phạt 30 cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực thông tin điện tử và mạng xã hội

  • 01/10/2020
  • 8:29 Sáng

Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã xử phạt 30 tổ chức, cá nhân với số tiền 467,5 triệu đồng do có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin điện tử và thông tin trên mạng xã hội trong 8 tháng đầu năm 2020.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2