Cơ hội cho gần 500.000 công việc an ninh mạng mới

Theo Cyber Seek – một cơ sở dữ liệu theo dõi công việc của ngành công nghệ thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ thì có khoảng 465.000 vị trí trong lĩnh vực an ninh mạng cần tuyển trên khắp thể giới trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, nhu cầu về nhân viên giám sát

Vai trò của AI và IoT đối với đời sống con người

Trong thời gian gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) là cụm từ được nhắc đến thường xuyên. Chúng gắn liền với những đột phá quan trọng của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các công nghệ này đang chứng minh tiềm năng ưu việt của nó trong

Nền tảng khoa học dữ liệu

Nền tảng khoa học dữ liệu là khái niệm tương đối mới. Nhưng thị trường của nó đang phát triển nhanh chóng. Một nghiên cứu cho thấy thị trường cho nền tảng này sẽ đạt 101,4 tỷ USD vào cuối năm 2021. Nhưng khái niệm chính xác thì nó là gì? Định nghĩa nền tảng

Cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 02/2021

Tháng 2/2021, Microsoft, Adobe và Mozilla đều đã phát hành các bản cập nhật bảo mật cho các sản phẩm của mình. Người dùng cần khẩn trương cập nhật bản vá để tránh rủi ro mất an toàn thông tin. Microsoft Trong bản cập nhật tháng 2, Microsoft đã vá 56 lỗ hổng bảo mật

Một số mã độc tống tiền nguy hiểm trong năm 2020

  Mã độc tống tiền đã trải qua một quá trình phát triển, khởi đầu từ những công cụ chắp vá được tạo ra bởi những cá nhân có đam mê đơn thuần đến một ngành “công nghiệp ngầm” mạnh mẽ. Ngày nay, tội phạm mạng sẽ không cần phải tự tạo ra các mã

Internet: Hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam

Ngày 16/12/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức Hội thảo Internet Day 2020 lần thứ 9 với chủ đề “Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam”. Tại Việt Nam, năm 2020 được coi là là năm Chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh

THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP HẢI PHÒNG – NỘI LỰC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

Giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, công tác thương mại điện tử (sau đây viết tắt là TMĐT) của thành phố có sự phát triển mạnh, luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh/thành phố