Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố tiêu chuẩn an ninh mạng mới

Mới đây, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xuất bản một hướng dẫn mới về các tiêu chuẩn an ninh mạng, được gọi là Chứng nhận mô hình trưởng thành an ninh mạng (CMMC) phiên bản 1.0. Khung mô hình CMMC phân các quy trình và thực tiễn tốt nhất về an ninh mạng thành

Đánh giá an ninh mạng theo Quy trình Quốc tế

Đối với khách hàng có nhu cầu đánh giá an ninh mạng toàn diện, SecurityBox ứng dụng quy trình tiêu chuẩn quốc tế gồm đầy đủ các bước như sau: Quy trình Đánh giá An ninh mạng theo tiêu chuẩn Quốc tế Bước 1: Nghiên cứu sơ bộ hệ thống Tuỳ thuộc vào yêu cầu

Tổng quan về hệ thống giám sát an ninh mạng

Trong phần này tôi sẽ nêu ra những khái niệm cơ bản được nhắc đến trong các hệ thống giám sát an ninh mạng. Yêu cầu trong việc triển khai một hệ thống giám sát an ninh mạng. Những công việc mà một hệ thống giám sát an ninh mạng cần thực hiện. Các nội