Cisco vá lỗ hổng có thể bị tấn công DoS trên các bộ định tuyến carrier-grade

  • 01/10/2020
  • 8:43 Sáng

Cisco đã khắc phục hai lỗ hổng trong phần mềm IOS XR chạy trên nhiều bộ định tuyến carrier-grade. Các lỗ hổng có thể bị lợi dụng để thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS). Hiện hacker đang tích cực khai thác các lỗ hổng này.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2