Facebook công bố chi tiết về chiến dịch tấn công nền tảng quảng cáo của hãng

  • 09/10/2020
  • 9:21 Sáng

Đầu tháng 10/2020, Facebook đã phát hành một báo cáo kỹ thuật chi tiết về một chiến dịch tấn công sử dụng mã độc, nhắm mục tiêu vào nền tảng quảng cáo của Facebook trong nhiều năm.

Facebook công bố chi tiết về chiến dịch tấn công nền tảng quảng cáo của hãng
  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2