Facebook tiếp tục sập mạng lần thứ hai trong vòng một tuần

0
37