Google công bố một lỗ hổng zero-day được vá không đúng cách trên Windows

  • 04/01/2021
  • 09:13

Đăng Thứ (Theo The hacker News)