Google vá lỗ hổng nghiêm trọng trong Media Framework Android

  • 25/09/2020
  • 15:55

Google đã thực hiện vá những lỗ hổng nghiêm trọng trong Media Framework của hệ điều hành Android. Nếu khai thác thành công lỗ hổng, tin tặc có thể thực hiện các cuộc tấn công thực thi mã từ xa trên các thiết bị dễ bị tấn công.

  • Nguồn tin: