Ứng dụng SHAREit tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật

0
20

Nguyễn Anh Tuấn (the The Register)