Kaspersky tham gia “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”

  • 19/10/2020
  • 10:26

Kaspersky vừa thông báo hợp tác với chương trình “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” của Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT).

Kaspersky tham gia “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”
  • Nguồn tin: