Lỗ hổng zero-day trên Apache ảnh hưởng tới ần 500 máy chủ tại Việt Nam

0
48