Lỗ hổng Zerologon gây nguy hiểm cho các tổ chức, doanh nghiệp

  • 21/09/2020
  • 3:23 Chiều

Ngày 15/9/2020, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông báo về nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon (còn gọi là lỗ hổng CVE-2020-1472) trên các máy chủ Domain Controller.

Lỗ hổng Zerologon gây nguy hiểm cho các tổ chức, doanh nghiệp
Lỗ hổng Zerologon gây nguy hiểm cho các tổ chức, doanh nghiệp
  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2