Phát hiện mã độc đánh cắp tiền trên hàng ngàn smartphone giá rẻ Trung Quốc

  • 25/09/2020
  • 15:59

Mới đây, các công ty bảo mật đã phát hiện một số dòng điện thoại thông minh giá rẻ do công ty của Trung Quốc sản xuất đã cài sẵn phần mềm độc hại nhằm lấy cắp tiền của người dùng.

  • Nguồn tin: