Phương pháp tấn công phân tích năng lượng đơn giản lên hệ mật dựa trên đường cong Elliptic

TS. Đinh Quốc Tiến, ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo, ThS. Bùi Đức Chính (Viện Khoa học – Công nghệ mật mã)

Leave a Comment