Phương pháp tấn công phân tích năng lượng đơn giản lên hệ mật dựa trên đường cong Elliptic

  • 19/01/2021
  • 09:34

TS. Đinh Quốc Tiến, ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo, ThS. Bùi Đức Chính (Viện Khoa học – Công nghệ mật mã)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2