Nguy cơ lộ bí mật cơ quan khi chia sẻ tài liệu qua ứng dụng OTT

Báo cáo, tài liệu, thậm chí là các văn bản có dấu “Mật” được chụp và chia sẻ qua các ứng dụng OTT vốn rất sẵn trên điện thoại, máy tính… Do vậy, không ít thông tin và bí mật của doanh nghiệp, tổ chức đã bị phát tán theo một cách thức vô cùng “hớ hênh”, xuất phát từ thái độ “quá vô tư” khi sử dụng OTT của người dùng.