Thống kê cài đặt Bluezone có số điện thoại theo quận/huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tính đến 7h ngày 13/9/2020)

  • 14/09/2020
  • 09:00

 

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tích cực chỉ đạo xã, phường, thị trấn, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone.

 
 TT  Đơn vị  Tổng smartphone  Số thuê bao cài Bluezone (đến 7h ngày 12/9/2020)  Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/tổng smartphone (đến 7h ngày 12/9/2020)  Số thuê bao cài Bluezone (từ 7h ngày 12/9/2020 đến 7h ngày 13/9/2020)  Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/tổng smartphone (đến 7h ngày 13/9/2020)
1 Huyện An Dương          197,119          60,130 30.50%                      14 30.51%
2 Huyện An Lão            95,095          27,883 29.32%                      22 29.34%
3 Huyện Bạch Long Vĩ              2,310               418 18.10%                       – 18.10%
4 Huyện Cát Hải            35,788            9,986 27.90%                        1 27.91%
5 Huyện Kiến Thụy            82,934          22,157 26.72%                        8 26.73%
6 Huyện Thuỷ Nguyên          237,319          65,728 27.70%                      21 27.70%
7 Huyện Tiên Lãng            82,233          23,843 28.99%                        6 29.00%
8 Huyện Vĩnh Bảo          100,327          29,625 29.53%                        5 29.53%
9 Quận Hải An          139,286          44,030 31.61%                      11 31.62%
10 Quận Hồng Bàng          100,645          33,922 33.70%                        6 33.71%
11 Quận Dương Kinh            56,876          17,128 30.11%                        5 30.12%
12 Quận Kiến An            93,020          29,720 31.95%                      11 31.96%
13 Quận Lê Chân          181,857          59,011 32.45%                      19 32.46%
14 Quận Ngô Quyền          147,004          52,646 35.81%                      27 35.83%
15 Quận Đồ Sơn            36,083          11,297 31.31%                        5 31.32%

 

  • Nguồn tin: