Tin tặc đang rà quét các máy chủ chưa vá lỗ hổng ‘Zerologon’

  • 01/10/2020
  • 8:47 Sáng

Những kẻ tấn công đang rà quét Internet và cố gắng khai thác lỗi leo thang đặc quyền ‘Zerologon’ trong Giao thức điều khiển từ xa Netlogon dành cho Bộ điều khiển domain của Microsoft. Lỗ hổng này có điểm CVSS là 10/10.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2