Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đề xuất cấm các thành phần giám sát video và camera của Trung Quốc

0
33
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ  đề xuất cấm các thành phần giám sát video và camera của Trung Quốc