Thực hiện Công văn số 797/CATTT-NCSC, ngày 15/9/2020 của Cục An toàn thông tin  về việc nguy cơ tấn công vào các cơ quan tổ chức qua lỗ hổng CVE-2020-1472 (còn được gọi là Zerologon) trên các máy chủ Domain Controller, cảnh báo về lỗ hổng Zerologon và hướng dẫn cách xử lý, khắc phục lỗ hổng trên;

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 1913/STTTT-CNTT, ngày 18/9/2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát hệ thống công nghệ thông tin và thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn nguy cơ gây mất an toàn thông tin do lỗ hổng Zerologon gây ra tại các đơn vị và các cơ quan trực thuộc.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1913-STTTT-CNTT