Bảo mật Server Centos với SSH

Để có thể bảo mật Server Centos với SHH thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu SHH là gì nhé. SSH là một thứ vừa quan trọng vừa nguy hiểm trên Server Centos. Chúng ta có thể hiêu SSH nó gần tương tự như remote desktop ở trên Windows Server. SSH dùng để kết nói

Bạn thắc mắc vì sao mật khẩu luôn không đủ mạnh?

Người dùng máy tính hầu như vẫn chưa có thói quen tốt và an toàn trong việc cài đặt mật khẩu. Họ không biết cách tạo và cũng không biết cách quản lí chúng sao cho dễ dàng, hoặc cho rằng một mật khẩu mạnh là sự kết hợp tùy ý những chữ cái, con

Năm 2020, các thiết bị IoT sẽ là điểm nóng an ninh mạng

Đó là những dự báo của các chuyên gia về tình hình an ninh mạng của năm 2020. Trong bản báo cáo đánh giá về an ninh mạng năm 2019 và dự báo năm 2020 vừa được công bố, các chuyên gia của BKAV cũng chia sẻ những thông tin đáng chú ý như thiệt hại do vius máy

Tìm hiểu về cấu trúc PE file

PE là định dạng riêng của Win32. Hầu hết các file thực thi trên Win32 đều thuộc dạng PE (Trừ các tập tin VxDs và các file DLL 16 bít). Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc PE file. Tại sao cần hiểu cấu trúc PE file? Để có thể thực thi trên máy

  • Tin mới đăng