Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xác định hoạt động truyền thông và việc truyền tải các kỹ năng số cơ bản tới các bạn trẻ là điều cốt lõi trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Một số mối quan tâm về an ninh mạng trong năm 2021

Theo thống kê của Fintech News, đại dịch COVID-19 được cho là nguyên nhân làm gia tăng 238% các cuộc tấn công mạng trong lĩnh vực tài chính, dẫn đến 80% các công ty trên toàn thế giới đang tăng cường việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của họ.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố tiêu chuẩn an ninh mạng mới

Mới đây, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã xuất bản một hướng dẫn mới về các tiêu chuẩn an ninh mạng, được gọi là Chứng nhận mô hình trưởng thành an ninh mạng (CMMC) phiên bản 1.0. Khung mô hình CMMC phân các quy trình và thực tiễn tốt nhất về an ninh mạng thành

Đánh giá an ninh mạng theo Quy trình Quốc tế

Đối với khách hàng có nhu cầu đánh giá an ninh mạng toàn diện, SecurityBox ứng dụng quy trình tiêu chuẩn quốc tế gồm đầy đủ các bước như sau: Quy trình Đánh giá An ninh mạng theo tiêu chuẩn Quốc tế Bước 1: Nghiên cứu sơ bộ hệ thống Tuỳ thuộc vào yêu cầu

Tổng quan về hệ thống giám sát an ninh mạng

Trong phần này tôi sẽ nêu ra những khái niệm cơ bản được nhắc đến trong các hệ thống giám sát an ninh mạng. Yêu cầu trong việc triển khai một hệ thống giám sát an ninh mạng. Những công việc mà một hệ thống giám sát an ninh mạng cần thực hiện. Các nội