Bản vá Patch Tuesday của Windows 10 gây hư hỏng Office

Theo cảnh báo từ Microsoft thì bản vá Patch Tuesday của Windows 10 đang phá vỡ các bản cập nhật Office. Các bản cập nhật gần đây của Microsoft đang khiến người dùng Windows 10 phải đau đầu. Theo kỹ sư David James của Microsoft, một trong những lỗi nghiêm trọng là Windows 10 đang ngăn người dùng

Công nghệ mô phỏng vi phạm và tấn công

của tấn công ngày nay. Các thử nghiệm về sự xâm nhập làm mất thời gian, tốn kém tiền bạc và nhiều công sức và nó hoàn toàn phụ thuộc vào chuyên môn của người kiểm tra. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật vẫn cần kiểm tra tình hình bảo mật và xác thực

Maze – Kẻ tống tiền “tham lam”

 Các doanh nghiệp (DN) Đông Nam Á giờ đây không chỉ phải đương đầu với những khó khăn kinh tế do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 gây ra mà còn đang trở thành nạn nhân của những nhóm mã độc tống tiền, trong đó có kẻ “ẩn danh” nguy hiểm mang tên Maze.

Công nghệ mô phỏng vi phạm và tấn công

Kiểm tra bảo mật bằng phương pháp thủ công không thể bắt kịp với sự đa dạng của tấn công ngày nay. Các thử nghiệm về sự xâm nhập làm mất thời gian, tốn kém tiền bạc và nhiều công sức và nó hoàn toàn phụ thuộc vào chuyên môn của người kiểm tra. Tuy