Hội thảo An toàn thông tin cho thành phố thông minh

Xây dựng thành phố thông minh đã và đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ của thời đại. Thành phố thông minh là một mô hình mới, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng với các giải pháp đồng bộ được áp dụng tới từng đơn vị, tổ chức, tạo

Hội nghị “Hợp tác và phát triển sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam"

Nhằm thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển thị trường sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin mạng được phê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020, sáng 07/12, Cục

Hội thảo khoa học: “Thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các doanh nghiệp vùng Duyên hải Bắc bộ”

THÔNG TIN CHUNG 1. Đơn vị tổ chức: – Hội Vô tuyến điện tử và tin học Hải Phòng; – Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng; – Trung tâm Thương mại điện tử thuộc Sở Công Thương Hải Phòng. 2. Thời

Bảo đảm an toàn thông tin trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2018

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2018, UBND thành phố vừa có Văn bản yêu cầu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện cùng các đơn vị liên quan chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống, tăng

Tăng cường kiểm soát và xử lý sự cố an toàn thông tin

Nhằm hỗ trợ kịp thời công tác điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin xảy ra đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị, sáng 03/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin

Sắp diễn ra Hội thảo quốc tế về Bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hải Phòng 2018

Hội thảo quốc tế về Bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hải Phòng 2018 dự kiến sẽ diễn ra trong Quý 3/2018. Đây là Hội thảo nhằm đẩy mạnh việc hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành, địa phương trong đảm bảo an toàn thông tin mạng, tích cực tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.