An toàn thông tin 4.0: Thực trạng và sáng kiến

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã  tổ chức Hội thảo “An toàn thông tin 4.0 – Thực trạng và sáng kiến” nhằm phác thảo về thực trạng ATTT mà Việt Nam đang phải đối mặt hiện hay để cùng chia sẻ, thảo luận