Ban chỉ đạo 114 thành phố: Gắn chặt công tác bảo đảm an ninh mạng với bảo vệ Bí mật Nhà nước

Từ khi thành lập đến nay, Ban chỉ đạo lực lượng phản ứng nhanh về ứng phó, xử lý sự cố về an ninh, an toàn thông tin mạng thành phố (Ban 114) luôn xác định việc tăng cường khả năng ứng phó cho lực lượng chuyên trách trước những sự cố mất an ninh, an toàn thông tin là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đặc biệt với vai trò là cơ quan thường trực Ban 114 thành phố, Công an thành phố những năm qua luôn chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, xây dựng kịch bản diễn tập an ninh mạng cấp thành phố.