Sử dụng hiệu quả thông tin tình báo mối đe dọa

(Mic.gov.vn) –  Làm thế nào để sử dụng thông tin tình báo mối đe dọa hiệu quả nhất trong tổ chức, doanh nghiệp của bạn? Bài viết giới thiệu cách khai thác thông tin này để xác định và xử lý các mối đe dọa tiềm ẩn.  Vai trò của thông tin tình báo mối đe

Giải pháp đảm bảo an toàn Internet cho trẻ em

(Mic.gov.vn) –  Trẻ em những năm gần đây tham gia vào các hoạt động trên môi trường mạng Internet ngày càng thường xuyên hơn. Mục đích truy cập không chỉ có tính chất giải trí mà còn được khai thác phục vụ học tập hiệu quả, nhất là với trẻ lớn. Trong thời gian dịch bệnh