Lợi ích của VoIP trong thế giới truyền thông Ngày nay

Công nghệ chuyển giọng nói qua giao thức internet là thứ mà nhiều người đã sử dụng trong những năm gần đây. Mặc dù, công nghệ hoặc thuật ngữ này không phổ biến, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng tiếng nói qua giao thức internet đã giúp rất nhiều người trong cuộc sống hiện

Hack tài khoản Microsoft Teams chỉ bằng một bức hình

Mới đây Microsoft đã vá một lỗ hổng worm trong nền tảng cộng tác và làm việc trực tuyến Teams. Lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công lấy được toàn bộ danh sách tài khoản của một tổ chức chỉ bằng cách gửi cho các thành viên liên kết độc hại đến