Hiệu quả lớn từ ứng dụng chữ ký số trong lĩnh vực chứng khoán, đấu thầu

0
44

Việc ứng dụng chữ ký số (CKS) trong lĩnh vực chứng khoán, đấu thầu giúp giảm bớt thủ tục hành chính, đảm bảo tính xác thực của hồ sơ do các tổ chức gửi lên hệ thống, công tác lưu trữ hồ sơ, tra cứu dữ liệu khoa học hiệu quả, nhanh chóng.

Ứng dụng CKS trong lĩnh vực chứng khoán đảm bảo tính xác thực hồ sơ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quy chế liên quan đến việc vận hành các hệ thống phần mềm nội bộ ngành chứng khoán, các hệ thống phần mềm dùng cho các đối tượng bên ngoài thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các quy định liên quan đến việc sử dụng CKS.

Tính đến hết năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang sử dụng 356 chứng thư CKS chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, trong đó 19 chứng thư CKS của cơ quan, tổ chức và 337 chứng thư CKS của công chức, viên chức và người lao động. Chứng thư CKS chuyên dùng được sử dụng để thực hiện ký số và mã hóa các tập tin báo cáo trước khi gửi lên hệ thống, đảm bảo an toàn bảo mật trên đường truyền trong một số hệ thống nội bộ ngành chứng khoán;

Theo Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC) – Bộ TT&TT, số lượng hồ sơ trực tuyến gửi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa được nhiều, nhưng đối với các DVCTT mức độ 3, 4 đều yêu cầu doanh nghiệp khi nộp hồ sơ phải sử dụng CKS các tập tin như văn bản, báo cáo, tài liệu,… trước khi gửi lên hệ thống đảm bảo tính pháp lý của văn bản.

Việc ứng dụng CKS trong các DVCTT đảm bảo tính xác thực của hồ sơ do các tổ chức gửi lên hệ thống, công tác lưu trữ hồ sơ, dữ liệu khoa học hiệu quả, nhanh chóng trong công tác tra cứu dữ liệu”, NEAC cho hay.

Hiệu quả của ứng dụng CKS trong các hoạt động đấu thầu

Đối với lĩnh vực đấu thầu, hệ thống đấu thầu qua mạng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá mang lại những hiệu quả thiết thực, đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

dau-thau-qua-mang.jpeg
Ảnh minh hoạ (Nguồn: baochinhphu.vn)

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP mới) vận hành chính thức từ ngày 16/9/2022 tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn/ có nhiều điểm thay đổi, trong đó, điểm đáng lưu ý là việc sử dụng chứng thư CKS công cộng thay cho chứng thư số chuyên dùng đã được sử dụng trên Hệ thống e-GP cũ.

Quy định về sử dụng chứng thư CKS để tạo CKS và xác thực tổ chức cũng được quy định chi tiết tại Khoản 2 điều 8 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tại mục Hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn/…ủa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo số liệu của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, tổng số bên mời thầu, nhà thầu được phê duyệt đăng ký tham gia vào hệ thống cũ là 47.435 bên mời thầu và 138.427 nhà thầu. Khi chuyển đổi sang hệ thống mới, đến nay đã có 33.000 đơn vị tham gia chuyển đổi; tổng số đơn vị đăng ký mới và được phê duyệt trên Hệ thống mới là hơn 8.900 đơn vị.

Kết quả ứng dụng CKS trên hệ thống đấu thầu quốc gia từ đầu đến ngày 31/12/2022 cụ thể trong bảng 1 dưới đây.

bai-7_bang-1.png
Bảng 1. Kết quả ứng dụng CKS trên hệ thống đấu thầu quốc gia (Nguồn: NEAC)

Việc ứng dụng CKS vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được đánh giá đạt được những hiệu quả như về tần suất và số lượng người sử dụngđã có 55.980 lượt người sử dụng. Tần suất sử dụng cao do năm 2022, nhiều đơn vị thực hiện DVCTT để chuyển đổi, cập nhật thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vnsa… Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Việc áp dụng CKS để xác thực trong lĩnh vực đấu thầu đã góp phần: bổ sung, hoàn thiện tính năng, tiện ích của Hệ thống e-GP bảo đảm hoạt động thông suốt, bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo mật, thuận tiện, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác đấu thầu qua mạng.

Bên cạnh đó, việc áp dụng CKS giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC): Hồ sơ đăng ký tài khoản Hệ thống đấu thầu quốc gia được Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia tiếp nhận trực tuyến; Đảm bảo bảo mật, chính xác, toàn vẹn dữ liệu trong các giao dịch trên hệ thống.

Đấu thầu qua mạng cũng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Đặc biệt, việc áp dụng CKS đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Cụ thể, gồm:

passwordless-auth.jpg

Hiện nay, dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng sử dụng trong Hệ thống đấu thầu quốc gia được cung cấp miễn phí cho các tổ chức, đơn vị thực hiện đấu thầu trên hệ thống, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước và chi phí xã hội. Đồng thời, giúp tiết kiệm chi phí phát sinh cho tổ chức, doanh nghiệp như chi phí mua hồ sơ mời thầu, chi phí đi lại, in ấn so với hình thức đấu thầu truyền thống.

Theo Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, tỷ lệ tiết kiệm của đấu thầu qua mạng là 9% cao hơn so với đấu thầu trực tiếp là 7% đồng thời giảm 50 – 75% nhân sự tham gia vào công tác đấu thầu./.

Nguồn: https://ictvietnam.vn/hieu-qua-lon-tu-ung-dung-chu-ky-so-trong-linh-vuc-chung-khoan-dau-thau-62225.html