Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước

0
485

UBND thành phố vừa có Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Quy chế gồm 4 Chương với 22 điều quy định về việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.
Quy chế quy định về hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, bao gồm: Quản lý bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; trách nhiệm bảo đảm an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT.
Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, bao gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện, UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây