Bộ tài chính Hoa Kỳ cảnh báo về pháp lý đối với những thanh toán liên quan đến ransomware

  • 21/10/2020
  • 8:09 Sáng

Bộ tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một lời khuyên để cảnh báo các tổ chức, doanh nghiệp về những tiềm ẩn liên quan đến vấn đề pháp lý khi tạo điều kiện cho việc thanh toán trả tiền chuộc lại dữ liệu cho những vụ tấn công ransomware.

Bộ tài chính Hoa Kỳ cảnh báo về pháp lý đối với những thanh toán liên quan đến ransomware

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2