Chuyên gia của Vingroup phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Adobe Illustrator

  • 02/11/2020
  • 9:20 Sáng

thuộc Tập đoàn Vingroup vừa phát hiện 3 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên phần mềm thiết kế nổi tiếng Adobe Illustrator. Các lỗ hổng được phát hiện có thể cho phép thực thi mã tùy ý trên máy tính của nạn nhân.

Chuyên gia của Vingroup phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Adobe Illustrator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2