“Danh sách doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ giám sát ATTT tính đến 4-2020

  • 28/04/2020
  • 3:13 Chiều

Danh sách doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ giám sát ATTT (SOC) tính đến tháng 4-2020

1 . Công ty An ninh mạng Viettet
2 . Trung tâm An toàn thông tin VNPT
3. Trung Tâm An ninh mạng, Tập đoàn CN BKAV
4. Công ty cổ phần công nghệ Giải pháp quốc tế VNCS Global
5 . Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
6. Công ty Cổ phần an toàn thông tin CyRadar (CyRadar)
7 . Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
8 . Công ty CMC Cyber Security

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2