Google vá lỗ hổng bảo mật wifi và âm thanh nghiêm trọng trong thiết bị cầm tay Android

  • 24/12/2020
  • 8:42 Sáng

Quốc Trường

(Theo Threatpost)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2