Hàng triệu laptop Lenovo bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng trong UEFI Firmware

0
814