Hệ thống bảo mật trên biển tệ đến mức các chuyên gia có thể di chuyển được cả giàn khoan dầu

  • 05/05/2020
  • 7:59 Sáng

Nguyễn Anh Tuấn theo The Register

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2