Phòng, chống tin giả trên không gian mạng và cách nhận diện

  • 07/06/2021
  • 9:18 Sáng

TS. Nguyễn Ngọc Cương, (Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); Nguyễn Ngọc Quỳnh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2