Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu trích xuất được khóa bí mật sử dụng để mã hóa CPU Intel

  • 27/11/2020
  • 8:32 Sáng

Nguyễn Anh Tuấn (theo Ars Technica)

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2