Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu trích xuất được khóa bí mật sử dụng để mã hóa CPU Intel

  • 27/11/2020
  • 08:32

Nguyễn Anh Tuấn (theo Ars Technica)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2