Lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2023-30547 cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý

0
38