Máy tính lượng tử của Trung Quốc nhanh gấp 180 triệu lần siêu máy tính mạnh nhất thế giới

0
68