Một vài nét về thực trạng chuẩn hóa mật mã hậu lượng tử (Phần 2)

  • 18/11/2020
  • 09:24

TS. Hoàng Văn Thức – TS. Nguyễn Bùi Cương (Viện Khoa học – Công nghệ mật mã)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2