21 C
Haiphong
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một, 2023
Trang chủ Tin tức - Sự kiện Nhận diện lừa đảo ‘khóa SIM’ vì chưa chuẩn hóa thuê bao

Nhận diện lừa đảo ‘khóa SIM’ vì chưa chuẩn hóa thuê bao

0
5

Làm gì để không “sập bẫy” cuộc gọi video Deepfake lừa đảo chuyển tiền? Nếu nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp, trước tiên hãy bình tĩnh và xác minh thông tin, vì rất có thể bạn đang bị lừa đảo cuộc gọi video Deepfake.
Nguồn: https://www.google.com/search?q=Nh%E1%BA%ADn+di%E1%BB%87n+l%E1%BB%ABa+%C4%91%E1%BA%A3o+%27kh%C3%B3a+SIM%27+v%C3%AC+ch%C6%B0a+chu%E1%BA%A9n+h%C3%B3a+thu%C3%AA+bao&rlz=1C1YTUH_viVN1077VN1077&oq=Nh%E1%BA%ADn+di%E1%BB%87n+l%E1%BB%ABa+%C4%91%E1%BA%A3o+%27kh%C3%B3a+SIM%27+v%C3%AC+ch%C6%B0a+chu%E1%BA%A9n+h%C3%B3a+thu%C3%AA+bao&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBBzgwM2owajSoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8