OpenAI được nâng cấp khả năng nhìn, nghe và nói

0
16