Phương pháp tấn công phân tích năng lượng đơn giản lên hệ mật dựa trên đường cong Elliptic

  • 19/01/2021
  • 9:34 Sáng

TS. Đinh Quốc Tiến, ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo, ThS. Bùi Đức Chính (Viện Khoa học – Công nghệ mật mã)

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2