SafeVuln – nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật hàng đầu Việt Nam

  • 05/10/2020
  • 4:24 Chiều

Công ty An ninh mạng Viettel chính thức ra mắt nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật SafeVuln. Với cam kết công khai – minh bạch – trách nhiệm, SafeVuln hứa hẹn sẽ trở thành sân chơi hàng đầu cho các chuyên gia an toàn thông tin và tổ chức/doanh nghiệp.

SafeVuln - nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật hàng đầu Việt Nam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2