TeamViewer cho phép tin tặc đánh cắp mật khẩu hệ thống từ xa

  • 25/08/2020
  • 10:02 Sáng

Một lỗ hổng nghiêm trọng trong TeamViewer trên Windows có thể bị tấn công từ xa để đánh cắp mật khẩu người dùng, thậm chí có thể cho phép khai thác hệ thống.

TeamViewer cho phép tin tặc đánh cắp mật khẩu hệ thống từ xa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2