Tồn tại lỗ hổng 5 năm không thể vá trên CPU và chipset Intel

  • 06/04/2020
  • 2:29 Chiều

Nguyễn Anh Tuấn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2