Trung tâm Thông tin và Truyền thông: Cài đặt phần mềm diệt virus Kaspersky cho 17 đơn vị năm 2020  

0
363

Thực hiện văn bản chỉ đạo số 429/STTTT-TTTTTT ngày 10/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc rà soát và đăng ký số lượng máy tính cài đặt virus có bản quyền để tổng hợp nhu cầu các đơn vị, Trung tâm thông tin và Truyền thông đã thực hiện hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; Bảo vệ máy tính trước sự tấn công của virus khi cài đặt chương trình phần mềm không rõ nguồn gốc trên mạng; Cảnh báo cho người dùng và tự động quét khi cắm các thiết bị như USB, thẻ nhớ….làm giảm nguy cơ lây lan virus trong mạng LAN.

Trong quá trình rà soát, Trung tâm đã hỗ trợ các đơn vị chủ động phát hiện được mã độc và xóa bỏ khỏi hệ thống một cách tự động. Đã tiến hành cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền được thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu mới; phòng, chống lại những virus mới xâm nhập, bảo vệ dữ liệu cho người dùng.

Ngày 10/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 429/STTTT-TTTTTT về việc rà soát và đăng ký số lượng máy tính cài đặt virus có bản quyền để tổng hợp nhu cầu các đơn vị.

Sau khi rà soát các đơn vị, Trung tâm đã tiến hành cài đặt mới và gia hạn phần mềm diệt virus Kaspersky cho 12 quận ( huyện) và 05 sở (ngành), với tổng số máy tính là 736 máy (trong đó có 236 máy cài đặt mới và 500 máy gia hạn).

Trung tâm đã hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ máy tính trước sự tấn công của virus khi cài đặt chương trình phần mềm không rõ nguồn gốc trên mạng; Cảnh báo cho người dùng và tự động quét khi cắm các thiết bị như USB, thẻ nhớ….làm giảm nguy cơ lây lan virus trong mạng LAN.

Các đơn vị có thể chủ động phát hiện được mã độc và xóa bỏ khỏi hệ thống một các tự động. Phần mềm diệt virus bản quyền được thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu mới; phòng, chống lại những virus mới xâm nhập, bảo vệ dữ liệu cho người dùng.

Việc cài đặt phần mềm diệt virus đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống mã độc trong các cơ quan nhà nước, đồng thời nâng cao trình độ, nhận thức kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống mã độc trong các cơ quan nhà nước

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây