Việt Nam làm chủ 90% Hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng

  • 02/12/2020
  • 2:44 Chiều
Việt Nam đã làm chủ 90% Hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước. Dự kiến tỷ lệ này sẽ đạt 100% vào năm 2021. Đây là niềm tự hào của Việt Nam, bởi rất ít nước trên thế giới làm được điều này.

Ngọc Mai

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2